VIII Ogólnopolska Konferencja
POLSKA PEDIATRIA

8 - 9 MARCA 2019r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 11 punktów edukacyjnych przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2