VIII Ogólnopolska Konferencja
POLSKA PEDIATRIA

8 - 9 MARCA 2019r.

PROGRAM

8 Marca

(piątek)

8.50
Otwarcie: Prof. Elżbieta Pac - Kożuchowska

 

9.00-10.40
SESJA I
Przewodniczący: Dr hab. Katarzyna Drabko

 

9.00-9.25 IMMUNOLOGIA
Pierwotne niedobory odporności u dzieci.
Kiedy pediatra powinien skierować dziecko do immunologa?
Dr hab. Katarzyna Drabko, Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie

9.25-9.50 NEFROLOGIA
Białkomocz u dzieci – problem diagnostyczny
Prof. Danuta Zwolińska, Klinika Nefrologii Pediatrycznej UM we Wrocławiu

9.50-10.15 PSYCHIATRIA
Spectrum poalkoholowe wzrodzonych zaburzeń neurorozwojowych
Prof. Małgorzata Janas-Kozik, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii SUM w Katowicach

10.15-10.40 Ostre i łagodne infekcje dróg oddechowych u dzieci
Prof. Wojciech Cichy Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UM w Poznaniu

10.40-11.00 Przerwa kawowa

 

 

11.00-12.50
SESJA II
Przewodniczący: Prof. Józef Ryżko

 

11.00-11.25 GASTROLOGIA
Niedożywienie, przyczyny gastrologiczne
Prof. Józef Ryżko, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa PWSZ w Krośnie

11.25-11.45 Mikrobiota a probiotyki – co nowego?
Prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Klinika Pediatrii , Alergologii i Gastroenterologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy

11.45 -12.10 PEDIATRIA
Czy dzieci potrzebują suplementów diety?
Prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Wydział Farmaceutyczny WUM w Warszawie

12.10-12.35 CHOROBY CYWILIZACYJNE
Jak ograniczyć uboczne działania leków stosowanych w chorobach cywilizacyjnych?
Prof. Marek Naruszewicz, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii WUM w Warszawie

12.35-12.50 Dyskusja

 

12.50-14.05  
SESJA III
Przewodniczący: Prof. Jacek Wysocki

 

12.50-13.15 SZCZEPIENIA
Skutki zaburzonego kalendarza szczepień na przykładzie Europy
Prof. Jacek Wysocki, Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej UM w Poznaniu

13.15-13.40 ALERGOLOGIA
Nowości w serologicznej diagnostyce alergii
Mgr Michał Podkalicki, EUROIMMUN Polska

13.40-14.05 MIKROBIOTA
Kształtowanie mikrobioty małego dziecka a układ immunologiczny
Dr n. biol. Anna Basińska, Instytut Mikroekologii w Poznaniu

14.05-15.00 LUNCH

 

15.00-16.10
SESJA IV
Przewodniczący: Prof. Wojciech Cichy

15.00-15.25 GASTROLOGIA
Pediatra - lekarz patrzący dalej, niż do linii horyzontu
Prof. Wojciech Cichy, Dr Anna Bukowska-Posadzy, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UM w Poznaniu

15.25-15.50 ORTOPEDIA
Fakty i mity w ortopedii dziecięcej
Prof. Grzegorz Kandzierski, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej UM w Lublinie

15.50-16.15 ENDOKRYNOLOGIA
Nadczynność tarczycy u dzieci. Jak rozpoznać i leczyć?
Dr hab. Maria Klatka, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej UM w Lublinie

16.15 Zakończenie pierwszego dnia obrad.

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad odbędzie się spotkanie Ordynatorów Oddziałów Pediatrycznych
z Konsultantem Wojewódzkim ds. Pediatrii.

9 Marca

(sobota)

9.00-10.40
SESJA V
Przewodniczący: Prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska

 

9.00-9.20 PULMONOLOGIA
Dziecko z ostrą dusznością oskrzelową
Prof. Henryk Mazurek, Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce

9.20-9.40 GASTROLOGIA
Ciało obce w przewodzie pokarmowym u dzieci. Co robić?
Prof. Piotr Albrecht, Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM w Warszawie

9.40-10.00 ALERGOLOGIA
Alergia pokarmowa a nietolerancja laktozy
Prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska, UM w Łodzi

10.00-10.20 NEFROLOGIA
Postępy w diagnostyce i leczeniu zespołu hemolityczno-mocznicowego (HUS) u dzieci
Dr hab. Przemysław Sikora, Klinika Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie

10.20-10.40 Dyskusja

 

10.40-12.00    
SESJA VI
Przewodniczący: Prof. Wanda Furmaga-Jabłońska

 

10.40-11.00 ENDOKRYNOLOGIA
Endokrynologiczne przyczyny nadciśnienia u dzieci i młodzieży
Dr hab. Iwona Beń-Skowronek, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej UM w Lublinie

11.00-11.20 NEONATOLOGIA
Żółtaczki okresu noworodkowego
Prof. Wanda Furmaga-Jabłońska, Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt UM w Lublinie

11.20-11.40 REUMATOLOGIA
Zapalenie stawu kolanowego u dziecka. Problem interdyscyplinarny
Dr hab. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz, Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej UM w Lublinie

11.40-12.00 Dyskusja

12.00-12.30 Przerwa kawowa

 

12.30-13.50
SESJA VII
Przewodniczący: Prof. Elżbieta Pac-Kożuchowska

 

12.30-12.50 DIABETOLOGIA
Wczesne objawy i stany ostre w cukrzycy typu I
Prof. Leszek Szewczyk, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej UM w Lublinie

12.50-13.10 ORTOPEDIA
Bóle wzrostowe u dzieci
Dr Marek Okoński, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej UM w Lublinie

13.10-13.30 ŻYWIENIE
Mieszanki mlekozastępcze - którą wybrać?
Prof. Elżbieta Pac-Kożuchowska, Klinika Pediatrii i Gastroenterologii UM w Lublinie

13.30-13.50 Dyskusja

13.50 Zakończenie Konferencji

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2